:: codemode.org :: :: mmmmm....apelsin ::

[discuss] 2004-07-22 Backpackers tär också på tredje världen [aftonbladet.se]
Lokalbefolkningens "enkelhet" och fattigdom är ofta en viktig komponent för att symbolvärdet ska höjas och resenärens identitetsberättelse bli stärkt


name: remember me
comment:


enter the code:

21611 links, 2648 comments, 13316716 clicks.