:: codemode.org :: :: mmmmm....apelsin ::

1 comments 2004-04-06 Svenska datatermgruppen [nada.kth.se]
Svenska datatermgruppen är en brett sammansatt grupp som ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska.


2004-04-06 13:42 Andreas
"Använd knäckare för eng. cracker"
Vaffan?


name: remember me
comment:


enter the code:

21611 links, 2648 comments, 13143350 clicks.