:: codemode.org :: :: mmmmm....apelsin ::

[discuss] 2007-11-16 Slutet nära för Lunds datavetare [sydsvenskan.se]
Beslutet innebär att inga nya studenter eller doktorander antas och att verksamheten avvecklas efter tre-fyra år. För närvarande läser 38 studenter datavetenskap.


name: remember me
comment:


enter the code:

21611 links, 2648 comments, 13312817 clicks.