:: codemode.org :: :: mmmmm....apelsin ::

[discuss] 2006-08-30 Danielsson Belönad? [dagsattbyta.blogspot.com]
Lars Danielsson bibehåller lön, titel och tjänsteställning. Han förblir statssekreterare i regeringen Persson.


name: remember me
comment:


enter the code:

21611 links, 2648 comments, 13143049 clicks.