:: codemode.org :: :: mmmmm....apelsin ::

[discuss] 2006-02-07 RKTL [rktl.se]
Vi är många som är oroliga över utvecklingen i vårt land. Under de senaste årtiondena har det kristna arvet systematiskt raderats ut. Rätten till liv, kärnfamiljens trygga grund, äktenskapet mellan man och kvinna är några viktiga grundpelare för att ett s


name: remember me
comment:


enter the code:

21611 links, 2648 comments, 13139495 clicks.