:: codemode.org :: :: mmmmm....apelsin ::

[discuss] 2005-04-05 Grundlagarna [riksdagen.se]
Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.


name: remember me
comment:


enter the code:

21611 links, 2648 comments, 13149959 clicks.