:: codemode.org :: :: mmmmm....apelsin ::

[discuss] 2005-03-10 Nuder, lyft på budgettaket [aftonbladet.se]
"Med tillräckliga resurser till Ams-åtgärder och fortsatt hög förtidspensionering (sjuk- och aktivitetsersättning) kan säkert den öppna arbetslösheten pressas ner till 4 procent, åtminstone valåret 2006."


name: remember me
comment:


enter the code:

21611 links, 2648 comments, 13312152 clicks.